Vera Horžen
specializantka psihoanalitične psihoterapije
040 19 19 19 • verahorzen@gmail.com
Show MenuHide Menu

Psihoanaliza in psihoanalitična psihoterapija

Psihoanaliza je pot:

 • samospoznavanja,

 • odkrivanja želja,

 • iskanja stika z nezavednim,

 • raziskovanja skritega pomena sanj,

 • odkrivanja duševne živosti,

 • sprejemanja samega sebe s svojimi zmožnostmi in omejitvami,

 • pot od zaljubljenosti in zapeljevanja do ljubezni,

 • od odtujenosti in odvisnosti do približevanja in samostojnosti,

 • pot k sočloveku in pristnim medosebnim odnosom;

 • pot k zdravju in zadovoljstvu,

 • pot k ustvarjalnosti in uživanju,

 • pot k humanim vrednotam in visokim etičnim merilom.

Ljubiti, delati in uživati so trije stebri duševnega zdravja.

Psihoanaliza, kot je prvič ta izraz zapisal Sigmund Freud leta 1896, je metoda odkrivanja in raziskovanja nezavednega v človeku. Psihoanaliza je znanost, ki razvija spoznanja o duševnem življenju. Psihoanaliza je uporabna znanost; njena spoznanja služijo razumevanju posameznikove osebnosti, zdravljenju psihičnih motenj, izboljšanju medosebnih odnosov, družbenim in literarnim vedam ter umetnosti.

V življenju si prizadevamo obvladovati krize, preseči notranje blokade, razvijati kreativnost in storilnost, imeti dobre medosebne odnose, uživati v spolnosti in biti srečni. Želje so tiste, ki nas ženejo naprej. Izvirajo iz našega notranjega nezavednega živega jedra. Zaradi preteklih doživetij in izkušenj pogosto z našimi željami nismo v stiku, želje so velikokrat v konfliktu z našimi prav tako skritimi notranjimi zahtevami. Ti nezavedni notranji konflikti nas hromijo in zaradi njih zbolimo.

Psihoanalitična psihoterapija je zdravljenje psihičnih motenj in problemov s sredstvi in spoznanji psihoanalize. Je najbolj učinkovito zdravljenje za široko paleto psihičnih in psihično povzročenih bolezni, motenj in problemov, ker odkriva in odpravlja njihove nezavedne vzroke. V terapiji oziroma analizi in v interakciji s terapevtom spet pridemo do tistih potlačenih konfliktov, energij, izkušenj in fantazij, da lahko presežemo omejujoča prepričanja in vzorce in zaživimo novo življenje. Nezavedno je naša notranja temna kamrica in obenem izvor kreativnosti. Zaradi strahu pred notranjo nezavedno resnico se upiramo odkrivanju nezavednega. V analizi premagujemo te odpore in odkrivamo notranje nevidno veselje. V analitičnem prostoru imamo možnost ponoviti, razumeti, predelati ter izživeti lastna čustva v odnosih do drugih.

Sanje so kraljeva pot do nezavednega, je rekel Sigmund Freud. Nam nesprejemljive vsebine predstavijo v ugankah. Sanjamo, da bi predelali nepredelano, da bi dojeli nerazumljivo. V analizi pridemo na sled skritemu pomenu sanj. S prostimi asociacijami, z nenadzorovano izrečenimi mislimi, jezikovnimi spodrsljaji, občutki in čustvi, v prisotnosti empatičnega analitika, ki v pravem trenutku interpretira prej nepriznane pomene, osvobajamo in bogatimo svoje duševno življenje.

Duševna živost je jedrna predpostavka za psihično zdravje. Naš pravi notranji jaz je vedno živ, je naše divje kaotično središče. Pod vplivom vzgoje in kulture razvijemo lažni jaz, družbene potrebe po prilagajanju prikrivajo, razžirajo ali celo zadušijo naš živi potencial. Kdor se je moral preveč prilagajati, da je dobil ljubezen in priznanje, se v analizi nauči najti stik s sabo, osvobodi svoje prvotne moči in zaživi svoje lastno življenje.

Nezavedne blokade so notranje ovire in saboterji, ki ovirajo naš potencial, naše želje po razkrivanju in osvobajanju, naš živi Jaz. Notranjega sovražnika ne moremo premagati v njegovi odsotnosti in z zgolj površnim pozitivnim mišljenjem. V analizi se soočamo z lastnimi notranjimi demoni, premagujemo jih in jim več ne pustimo, da bi nas še naprej terorizirali.

Kreativnost je potencial, ki ga premoremo vsi. Vsi imamo sposobnost, da vzpostavimo povezave, da iz že znanega ustvarimo novo. V varnem okolju analize, kjer se sme čutiti, doživeti in reči prav vse, kjer se tudi vse sprejme, se naš kreativni potencial osvobodi.

Strahovi in prepreke nas ovirajo, da bi izrazili naš kreativni potencial. V analizi presežemo notranje blokade in se začnemo veseliti ustvarjanja in lastnih dosežkov. Storilnost je le navzven usmerjena kreativnost, ki jo potrebujemo, da se lahko s sadovi svojega ustvarjanja v sodobnem svetu uveljavimo.

Krize v življenju so lahko priložnosti, da pridemo do novega začetka, ko se stara prepričanja, vzorci obnašanja in prisilna ravnanja znajdejo v slepi ulici. S pomočjo intenzivne izkušnje, ki jo doživimo v analizi, pridemo do novih spoznanj, perspektiv, rešitev in ciljev.

Stabilni, varni, zanesljivi in izpolnjujoči medosebni odnosi so osnova za naše duševno zdravje in so pomemben vir zadovoljstva, tako ljubezenski, kot družinski in prijateljski. Zaradi ponotranjenih nezavednih odnosnih vzorcev in destruktivnih ravnanj so lahko naši odnosi zastrupljeni ali osiromašeni. V analizi spoznamo lastne omejujoče in razdiralne odnosne vzorce in odkrijemo nove odnosne oblike.

Seksualnost ne pomeni le izživeti seks, to je celotno notranje, večji del nezavedno vesolje seksualnih fantazij, misli in občutkov. Kdor ima poln dostop do svojega notranjega seksualnega bogastva, zna boljše ljubiti. In kdor boljše ljubi, boljše ustvarja.