Vera Horžen
specializantka psihoanalitične psihoterapije
040 19 19 19 • verahorzen@gmail.com
Show MenuHide Menu

Psihoterapevtska obravnava

Psihoanalitično psihoterapevtsko obravnavo začnemo z uvodnimi srečanji, kjer spregovorite o tem, kaj vas je privedlo k meni, kakšna pričakovanja imate glede terapije ter orišete svojo življenjsko zgodbo. Izveste, kakšen je način dela v terapiji ter se seznanite s pravili psihoterapevtske obravnave. Ob pogovoru z mano dobite občutek, ali se počutite dovolj varno, zaupno in sprejeto, da bi lahko skupaj nadaljevali zahtevno delo, in potem se skupaj odločimo o nadaljnjem poteku terapije.

Pri izvajanju psihoterapije se terapevti ravnamo po etičnem kodeksu za psihoterapevtsko delo. Vse, kar se dogaja v psihoterapevtski obravnavi, je zaupne narave.

Okvir in potek psihoterapevtskih obravnav:

uvodni intervju

psihoanalitična terapija

psihoanaliza

trajanje seanse

50 minut

45 minut

45 minut

pogostost tedenskih seans

po dogovoru

enkrat ali dvakrat,
ob vedno isti uri in dnevu

trikrat do petkrat,
ob vedno isti uri in dnevu

trajanje obravnave

tri do pet srečanj

ni določeno

ni določeno

Psihoanalitično psihoterapevtsko obravnavo vodi psihoanalitični psihoterapevt z opravljenim treningom, potrebnim za izvajanje psihoanalitične psihoterapije ali psihoanalize, po načelih in kriterijih evropskega oz. mednarodnega psihoanalitičnega združenja. Psihoanalitični trening zajema teoretično in klinično izobraževanje, supervizijo kliničnih primerov s strani izkušenih psihoanalitikov ter nekaj let osebne učne analitične izkušnje. Učna analiza je namenjena samospoznavanju in reševanju terapevtovih lastnih nezavednih psihičnih vsebin. Pomaga mu do lažjega vživljanja in boljšega razumevanja pacientov. Zahteven trening ga usposobi, da lahko pri delu upošteva stroge etične in strokovne standarde. Stalno se izobražuje in udeležuje različnih strokovnih kongresov, da bi na ta način ohranil stik s sodobnimi pristopi in znanstvenimi spoznanji. Specializant psihoanalitične psihoterapije izvaja psihoterapijo pod supervizijo.